Защо да гласувам?

 • Защото съм български гражданин и искам да участвам  в изграждането на  успешна България на свободните граждани!
 • Защото не искам други да избират и решават вместо мен!
 • Защото всеки избор е едно ново начало, нова възможност, ново време!
 • Защото сега е времето да променя всичко онова, което ми пречи да се върна за да остана и да живея по-добре в моята страна!
 • Защото това е мое право и на мен ми пука!

Как да гласувам?

Ако гласувате в дипломатическите представителства: 

 • необходимо е да подадете писмено заявление за участие в изборите най- късно до изборният ден – 25.06.2005. Избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия.

Ако сте затруднени да отидете до някое от дипломатическите представителства, ето какво трябва да направите, за да бъде открита избирателна секция във вашето населено място:

 • да подадете писмено заявление (образец на което можете да откриете тук) не по късно от 17.06.2005. Наличието на най-малко 20 избиратели, подали такива заявления е основание за разкриване на самостоятелна секция. Заявлението трябва:
 • да бъде в писмена форма (саморъчно подписано и подадено лично) или чрез писмо, телеграма или по друг начин до посолството на Република България или консулската служба за съответната държава.

Пълният текст на Решение номер 11 на ЦИК относно реда и условията  за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване не избирателни секции за изборите за народни представители  на 25.06.2005 може да бъде видян на: http://www.is-bg.net.

Ако срещате трудности при регистрацията за участие в изборите, или имате допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на тел: + 359 2 980 23 76 или да ни пишете на електронен адрес: novoto_vreme@yahoo.com .

Защо да гласувам за политическа партия Новото Време?

“Новото време” е катализатор на модернизацията на България. Новата политическа инфраструктура трябва да засили участието на гражданското общество и гражданите в управлението на страната и да осигури повече прозрачност. Това е пътят да направим България привлекателно място за  живеене на нейните гражданин.

“Новото време” е за нова политика по отношение на формираните в последните години големи български общности по света. В епохата на глобализация България е навсякъде, където има хора, които познават и почитат българската култура, които помнят българските традиции, които милеят за бъдещето на българщината. В същото време голяма част от тези българи се сблъскват с редица бюрократични пречки от страна на българската държава. Те са жертва на лошото отношение на български дипломатически и консулски представителства или на пълна незаинтересованост от българките държавни институции относно тяхната съдба и проблеми.

Новото Време разреши проблема със здравните осигуровки на българите в чужбина (Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване - приет на 17.05.2005; ДВ бр.39 от 10.05.2005)

Затова “Новото Време” настоява за:

 • Сключване на максимален брой споразумения с други държави за премахване на двойното данъчно облагане;
 • Нова политика по отношение на изучаването на български език, литература, история и култура от децата на българските емигранти, като се използва Интернет (виртуално българско училище), Сателитният Канал България, Радио България и др.;
 • Подобряване на работата на българските дипломатически и консулски представителства, засилен граждански и парламентарен контрол над работата на МВнР, създаване на Горещ Телефон извън структурите на МВнР, на който гражданите да могат да се оплачат от обслужването в представителствата ни в чужбина
 • Създаване на Фонд за подпомагане на изпаднали в беда наши сънародници   (включително възможност за завръщане на останали без средства);
 • Създаване на специална правителствена интернет страница, обясняваща промени в законодателството, касаещо българите в чужбина и възможност за 'on-line' правни консултации относно здравното и осигурителното право и др.;
 • Създаване на възможност за гласуване по Интернет, съобразена с часовата разлика в съответната страна.

“Новото време” е за разработване на дългосрочна правителствена политика по отношение на българските граждани по света, като се отчита опита на другите държави в това направление и предложенията, мненията и препоръките на самите наши сънародници от различни страни.

Вижте повече за законодателните инициативи на ПГ Новото Време от 39 Народно събрание

© Новото Време. Всички права запазени.