6 МИР - Враца

1. Стелиян Стойчев

2 Христо Георгиев Петков

3 Цветана Христова Якимова - Стоева

4 Маргарита Найденова Кюркчиева - Донкова

5 Нели Максимова Данчовска

6 Ценимир Димитров Цонов

7 Анна Георгиева Недева

8 Мария Димитрова Димитрова

© Новото Време. Всички права запазени.