28 МИР - Търговище

1 Лазар Лазаров

2 Маргарита Анастасова Моллова

3 Диян Илиев Петров

4 Петър Аврамов Петров

5 Иван Петков Неделчев

6 Стефан Димитров Мерджанов

7 Олга Маринова Иванова

© Новото Време. Всички права запазени.