15 МИР - Плевен

1 Аспарух Георгиев

2 Светла Христова Станкулова

3 Капка Иванова Димитрова

4 Венцислав Атанасов Недялков

5 Юлиян Иванов Генов

6 Румен Ангелов Вълкадинов

7 Илияна Георгиева Петрова

8 Кирчо Веселинов Райнов

9 Калинка Иванова Петрова

10 Драгомир Павлов Димитров

11 Валери Михайлов Попов

12 Цецко Константинов Босев

13 Стефчо Иванов Малкодански

14 Наталия Кирилова Чингова

15 Лъчезар Крумов Драганов

16 Силвия Сашкова Антонова

17 Татяна Георгиева Далева

18 Георги Василев Грънчаров

19 Христо Георгиев Хинов

20 Соня Борисова Илиева

© Новото Време. Всички права запазени.