9 МИР - Кърджали

1 Милен Радков Карапеев

2 Белин Георгиев Илчев

3 Иван Милков Милков

4 Гинка Гинчева Захариева

5 Александър Симеонов Райков

6 Наталия Василева Михова

7 Димо Димитров Кинев

8 Илиана Георгиева Христова

© Новото Време. Всички права запазени.