29 МИР - Хасково

1. Господин Чонков

2 Митко Костадинов Полихронов

3 Димитър Николов Георгиев

4 Антон Димитров Анестиев

5 Павлина Пенева Илчева

6 Мими Николова Манчова

7 Екатерина Василева Менкова-Севова

8 Боряна Колева Иванова

9 Димитър Ангелов Димитров

10 Дора Тодорова Маргаритова

11 Васил Атанасов Мелев

12 Владимир Колев Бъчваров

13 Мария Димитрова Чавдарова

14 Божидара Георгиева Горанова

15 Ваня Атанасова Атанасова

16 Ангел Михайлов Ангелов

© Новото Време. Всички права запазени.