7 МИР - Габрово

1. Иван Христов Воденичарски

2 Христофор Христов Христов

3 Атанас Петков Димитров

4 Радостина Христова Христова

5 Вилиан Христов Иванов

6 Камелия Петрова Пенева

7 Жанета Петкова Манолова

© Новото Време. Всички права запазени.