8 МИР - Добрич

1 Даниела Василева Пеловска

2 Веселина Тодорова Георгиева

3 Виждан Мехмед Каракаш

4 Митко Иванов Събев

5 Тамара Василева Маринова – Пеева

6 Снежана Александрова Димитрова

7 Светослав Костадинов Милев

8 Васил Цветанов Василев

9 Албена Любенова Атанасова-Павлова

10 Тодор Байчев Кожухаров

11 Христо Стоянов Христов

12 Ирена Александрова Методиева

13 Христина Иванова Ганева

14 Женя Стоянова Жечева

© Новото Време. Всички права запазени.