1 МИР - Благоевград

1 Величко Клингов

2 Стоян Тодоров Петрелийски

3 Капка Ангелова Лекова – Салмова

4 Анна Иванова Бележкова - Панкова

5 Костадин Иванов Попов

6 Веселин Александров Вирчев

7 Анета Николаева Топалова

8 Елена Славчова Найденова – Халил

9 Николай Иванов Харизанов

10 Диана Динева Кехайова

11 Наталия Павлова Захариева

12 Илонка Ягодинова Дурльова

13 Надежда Георгиева Римпева

14 Димитър Андреев Акареев

15 Славчо Стоянов Рахов

16 Ваня Борисова Топалова – Трамбева

17 Васил Николов Карагеоргиев

18 Мария Костадинова Захова

© Новото Време. Всички права запазени.