Грижа за българите в чужбина

“Новото време” е катализатор на модернизацията на България. Новата политическа инфраструктура трябва да засили участието на гражданското общество и гражданите в управлението на страната и да осигури повече прозрачност. Това е пътят да направим България привлекателно място за  живеене на нейните граждани.  Притискани от корумпираната администрация, от престъпни групировки, от некомпетентни управници, сега те търсят по-добър живот в чужбина. Нека превърнем родината си в привлекателно място за достоен живот.

“Новото време” е за нова политика по отношение на формираните в последните години големи български общности по света. Тези българи са част от националния капитал на страната ни. Със своя опит, образование, контакти, талант и средства тези българи продължават да помагат на България. Чрез парите, които българите по света превеждат на свои роднини и близки те се превръщат в най-големия инвеститор у нас.

Днес България не е затворена в териториалните граници на националната държава. В епохата на глобализация България е навсякъде, където има хора, които познават и почитат българската култура, които помнят българските традиции, които милеят за бъдещето на българщината. Такива хора са  българите по света, които често се интересуват от проблемите на българската политика, икономика и култура повече от много наши сънародници, които живеят на територията на страната.

В същото време голяма част от тези българи се сблъскват с редица бюрократични пречки от страна на българската държава. Те са жертва на лошото отношение на български дипломатически и консулски представителства или на пълна незаинтересованост от българките държавни институции относно тяхната съдба и проблеми.

Затова Новото Време настоява за:

  • Решаване на проблема със здравните осигуровки - отпадане на задължението за внасяне на такива осигуровки за живеещите в чужбина повече от 180 дни в годината български граждани;
  • Сключване на максимален брой споразумения с други държави за премахване на двойното данъчно облагане;
  • Нова политика по отношение на изучаването на български език, литература, история и култура от децата на българските емигранти, като се използва Интернет (виртуално българско училище), Сателитният Канал България, Радио България и др.;
  • Подобряване на работата на българските дипломатически и консулски представителства, засилен граждански и парламентарен контрол над работата на МВнР, създаване на Горещ Телефон извън структурите на МВнР, на който гражданите да могат да се оплачат от обслужването в представителствата ни в чужбина;
  • Създаване на Фонд за подпомагане на изпаднали в беда наши сънародници   (включително възможност за завръщане на останали без средства);
  • Създаване на специална правителствена интернет страница, обясняваща промени в законодателството, касаещо българите в чужбина и възможност за 'on-line' правни консултации относно здравното и осигурителното право и др.;
  • Създаване на възможност за гласуване по Интернет, съобразена с часовата разлика в съответната страна.

“Новото време” е за разработване на дългосрочна правителствена политика по отношение на българските граждани по света, като се отчита опита на другите държави в това направление и предложенията, мненията и препоръките на самите наши сънародници от различни страни.

© Новото Време. Всички права запазени.