МВР - реален гарант за сигурността на гражданите и тяхното имущество

  • Новото време ще работи за девоенизация на полицията и изграждането й в съответствие с европейските стандарти за функциониране на полицейските служби;
  • Новото време е за реален парламентарен и граждански контрол върху дейността на МВР, гарантиращ, че министерството и неговите служби няма да се използват като инструмент за постигане на политически и бизнес цели;
  • Новото време ще иска в бюджета за следващата година да се отделят необходимите бюджетни средства за техническо модернизиране и оборудване на МВР и неговите служби;
  • Новото време ще работи за създаване на независим държавен орган, който да разследва корупцията в МВР.
© Новото Време. Всички права запазени.