Модернизиране на политическата система

"Новото време" е единствената политическа партия, която предлага пакет от системни мерки за модернизиране на българската политика и създаване на качествено ново равнище на граждански контрол. Старите партии имат интерес от запазване на политическото статукво. "Новото време" се бори българските граждани да знаят кои политици говорят за по-ниски данъци, а в парламента гласуват за увеличаването им; кои политици говорят за борба с корупцията, а увеличават предпоставките за развитието й; кои политици се кълнат в същите ценности, които потъпкват с гласовете си в пленарна зала.

Системната политика на "Новото време" притежава потенциал да промени качеството на политическите решения в европейска България. Българската политическа система се нуждае от модернизация, за да бъде съвместима с политиките на модерна Европа и да отговаря на все по-високите изисквания на българските граждани в или извън територията на страната.

"Новото време":

 • създава механизми за реализация на експертния и творчески потенциал на гражданите;
 • предлага мерки за изработване на динамични решения в един динамичен свят;
 • въвежда добри практики за гъвкавост и модернизиране на организационните структури както на държавната администрация, така и на общините, партиите и браншовите организации;
 • води политика на съзиданието.

Вярваме, че за обществото ни е критично важна модернизацията на

 • изборното законодателство

Избирателният кодекс на "Новото време" ще блокира каналите на старите партии да вкарват контрабандно нискокачествени политици в българската политика.

 • Законът за допитване до народа
  Законът за референдумите ще позволи гражданите да влияят върху политиката в периода между избори, а не от избори на избори, както е сега.

 • регламентът за лобиране и налагане на политически решения
  Законът за лобизма ще регламентира отношенията между браншовите организации и гражданските сдружения и политиката. Енергията на третия сектор ще може да се реализира под формата на законодателни предложения, участие в обсъждания и публични кампании.

 • етичните правила за работата на депутатите
  Законът за етичните норми в работата на народните представители ще допринесе за изграждане на ефективна политическа система на властови баланс и взаимен контрол между институциите, като преодолее конфликтите на интереси и институционалните предпоставки за злоупотреба с власт.
© Новото Време. Всички права запазени.