Предизборна програма
"Новото поколение" на "Новото време"

Изтегли

 1. Увод и приоритети
 2. Модернизиране на политическата система
 3. Модернизация на икономиката и изграждане на привлекателна бизнес среда
 4. Реформа на съдебната система - бързо и ефективно правораздаване
 5. МВР - реален гарант за сигурността на гражданите и тяхното имущество
 6. Развитие на модерно европейско образование и наука
 7. Здравеопазване, социална политика и пенсионно осигуряване
 8. Национална отбрана
 9. Външна политика
 10. Местно самоуправление
 11. Секторни политики: Енергетика
 12. Секторни политики: Развитие на модерно земеделие
 13. Развитие на транспорта
 14. Култура
 15. Развитие на спорта
 16. Грижа за българите в чужбина
 17. Грижа за нацията и етническата толерантност
© Новото Време. Всички права запазени.