Национален предизборен щаб

София 1000
бул. Витоша №12, ет.4
Тел. (02) 980 23 76, 981 42 00
Факс (02) 981 45 17
izbori2005@novotovreme.bg

адреси на регионални щабове

Анастас Герджиков
съпредседател
Росица Кабзева
съпредседател
Величко Клингов
Отдел „Фондонабиране”
Георги Торнев
Отдел „Маркетинг и реклама”
Жанета Дядовска
Отдел „Връзки с медиите”

Отдел „Стратегическо планиране и социологически проучвания” - екип от експерти и анализатори

Отдел „Комуникация и координация на общинските предизборни щабове” - Габриела Маринова

Координатори София град и София област:
Джани Антова и Станимир Петров

Координатори Южна България:
Светлана Дончева и Десислава Банкова

Координатори Северна България:
Галина Чалъкова и Илия Дончев

© Новото Време. Всички права запазени.